ویدیوهای آموزشی

مهر ۱۹, ۱۴۰۲

انتخاب نرم‌افزار CRM

برای خرید نرم افزار CRM چه اقداماتی را انجام دهیم؟ به نظر شما چه موارد دیگری رو می بایست برای خرید نرم افزار crm مورد توجه […]
مهر ۱۹, ۱۴۰۲

۱+۳ مشاوره، برای موفقیت در کسب و کار

۳+۱ مشاور برای موفقیت در کسب و کار برای برخورد صحیح و هوشمندانه با خیل عظیم مشکلات کسب و کارتان و مدیریت آن ها، پیشنهاد می […]
مهر ۱۹, ۱۴۰۲

سندروم چشم و هم‌چشمی

کسب و کار ما محل کار و کسب ماست نه محل چشم و همچشمی و قیل و قال. همین!
مهر ۷, ۱۴۰۲

خودشناسی