در جستجوی معنا

به جامعه هوادار برند سر و سامان دهید
اسفند ۴, ۱۳۹۹
اهمیت برند برای نیروهایتان
اسفند ۴, ۱۳۹۹

در جستجوی معنا

یکی از ویژگی های انسان هایی که مهارت تاب آوری را به خوبی آموخته اند، معنابخشی به لحظات نامطلوب یا بعضا بدون اهمیت زندگی است.
دکتر فرانکل، روانشناس اتریشی و نجات یافته از اردوگاه نازی ها، در کتاب “انسان در جستجوی معنا” لحظه ای محوری در کمپ را توصیف می کند که جرقه معنادرمانی در ذهنش زده شد. درست در لحظه ای که احساس کرد زندگی اش بسیار بی معنا شده و دیگر انگیزه ای برای زنده ماندن در اردوگاه ندارد، همان لحظه فهمید که برای زنده ماندن باید هدفی بیابد و چنین هم کرد: خودش را مجسم نمود که بعد از جنگ، مشغول سخنرانی درباره مشکلات روانی ساکنان اردوگاه های کار اجباری است. از آن پس از همه اتفاقات تلخ استقبال می کرد تا با تجربه بیشتری خود را برای سخنرانی های بعد از آزادی آماده سازد.
تئوری معنادرمانی فرانکل، شالوده اصلی آموزش تاب آوری در دنیای کسب و کار است.
پ ن:
اگر توانسته اید معنا و انگیزه کسب و کار خود را بیابید و با آن ارتباط برقرار کنید، چشم انداز روشنی برای کسب و کارتان ترسیم کرده اید. در غیر اینصورت می بایست هر روز مصائب شغلتان را با خود مرور کنید.

‎‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.