به جامعه هوادار برند سر و سامان دهید

روش های نامگذاری برند
بهمن ۳, ۱۳۹۹
در جستجوی معنا
بهمن ۳, ۱۳۹۹

به جامعه هوادار برند سر و سامان دهید

(برگرفته از مقاله سوزان فورنیه و لا را لی، چاپ شده در مجله هاروارد بیزینس ریویو در سال ۲۰۰۹ که در کتاب “درباره بازاریابی استراتژیک” می توانید محتوای کامل این مقاله را مطالعه بفرمایید.)

افسانه شماره ۱:

ایجاد جامعه هوادار برند، یک استراتژی بازاریابی است.

واقعیت:

ایجاد جامعه هوادار برند یک استراتژی کسب و کار است.

افسانه شماره ۲:

جامعه هواداران برند برای آن وجود دارد که به کسب و کار خدمت کند.

واقعیت:

جامعه هواداران برند برای آن شکل می گیرد که به اعضای آن خدمت کند.

افسانه شماره ۳:

برند را بسازید، جامعه هوادار برند از آن پیروی خواهند کرد.

واقعیت:

جامعه را مهندسی کنید، برند نیرومند خواهد شد.

افسانه شماره ۴:

جوامع برند باید کانون عشق بی دریغ حامیان وفادار برند باشند.

واقعیت:

جوامع هنگامی از همیشه قوی ترند که همه نقش خود را بازی کنند.

افسانه شماره ۵:

رهبران، افکار جوامع نیرومند را می سازند.

واقعیت:

جوامع، هنگامی که از همیشه قوی ترند که همه نقش خود را بازی کنند.

افسانه شماره ۶:

شبکه های اجتماعی آنلاین برای استراتژی جامعه هواداران برند اهمیت محوری دارند.

واقعیت:

شبکه های آنلاین فقط یک ابزارند نه یک استراتژی برای جامعه.

افسانه شماره ۷:

جوامع موفق هوادار برند، مدیریت و کنترل سفت و سختی دارند.

واقعیت:

جوامعی که از مردم و توسط مردم تشکیل شده باشند با کنترل مدیریتی مقابله می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.