ویدیوهای آموزشی

دی ۱۲, ۱۳۹۷

مدل کرم ابریشم در مقوله برندسازی شخصی

دی ۳, ۱۳۹۷

۸ ت که در برندسازی شخصی باید آنها را جدی گرفت!

مهر ۱۸, ۱۳۹۷

هرکه نامش نیک نانش بیشتر

دستاوردهای مدیریت برند شخصی به زبان عالمانه و شاعرانه استاد ارجمندم دکتر احمد روستا: هرکه نامش نیک نانش بیشتر ارزش افزایی و کارش بیشتر در رقابت، […]
مهر ۹, ۱۳۹۷

در یک حوزه متخصص شوید

دکتر محمدرضا طاهری، مشاور و مدرس برندسازی شخصی