پادکست ها

دی ۳, ۱۳۹۷

پادکست ۳۰: چرا مشتریان ما باز نمی گردند؟

آبان ۹, ۱۳۹۷

پادکست ۲۹: بهترین روش جذب مشتری

بهترین روش جذب مشتری – دکتر محمدرضا طاهری
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

پادکست ۲۸: مزایای تبلیغاتی

محمدرضا طاهری، مشاور و مدرس برندسازی شخصی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

پادکست: الفبای برند شخصی