پادکست ها

آبان ۹, ۱۳۹۷

پادکست ۲۹: بهترین روش جذب مشتری

بهترین روش جذب مشتری – دکتر محمدرضا طاهری
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

پادکست ۲۸: مزایای تبلیغاتی

محمدرضا طاهری، مشاور و مدرس برندسازی شخصی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

پادکست: الفبای برند شخصی

شهریور ۳, ۱۳۹۷

پادکست ۲۷: بازارابی چریکی