پادکست ها

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷

رازهای موفقیت در تبلیغات

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷

گیمیفیکیشن یا بازیکاری


فروردین ۲۴, ۱۳۹۷

دستاوردهای صادرات

فروردین ۱۸, ۱۳۹۷

پادکست ۱۸: اتیکت اخلاقی (آداب تلفن زدن)