پادکست ها

شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

پادکست: الفبای برند شخصی

شهریور ۳, ۱۳۹۷

پادکست ۲۷: بازارابی چریکی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۷

پادکست ۲۶: مدل لوکیت در مشتری مداری

مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

پادکست ۲۵: ۵ اصل مصاحبه موثر