پادکست

تیر ۱۵, ۱۳۹۸

اینفوگرافیک الف تا یاء (الفبای) بازاریابی

تیر ۱۵, ۱۳۹۸

اینفوگرافیک الف تا یاء (الفبای) برندسازی در کسب و کار

تیر ۱۵, ۱۳۹۸

اینفوگرافیک الف تا یاء (الفبای) کوچینگ

تیر ۱۵, ۱۳۹۸

اینفوگرافیک الف تا یاء (الفبای) برند شخصی

فروردین ۲۷, ۱۳۹۸

اهمیت گیمیفیکیشن در کسب و کار۹

در این پادکست مصاحبه ای داشتم با کامران حاتمی مدیر وبسایت آقای گیمیفیکیشن در خصوص موضوع اهمیت گیمیفیکیشن در کسب و کار  
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

پادکست ۳۴: مشتریان مبلغ و مروج

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

پادکست ۳۳: مشتریان خاموش

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

پادکست ۳۲: مزیت رقابتی و مزیت نسبی