مقالات

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

گاهی لازم است سکوت کنید!

کلمه مناسب ممکن است موثر باشد، اما هیچ کلمه‌ای تا به حال به اندازه یک مکث به موقع موثر نبوده است. مارک تویین بسیاری از مواقع […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

بزرگ فکر کن اما کوچک شروع کن

  بزرگ فکر کن اما کوچک شروع کن. موفقیت مجموعه ای از تلاش های کوچک است که هر روز به صورت مداوم تکرار شده اند. موفقیت […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

خودت را ارزان نفروش

درسی آموختنی از عادل فردوسی پور در مقوله برندسازی شخصی این ضرب المثل معروف را همگی شنیده ایم که: خودت را ارزان نفروش. اگر جایگاه و […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

برند شخصی شما چیزی است که مردم پشت سر شما می گویند وقتی در اطاق نیستید

لئو تولستوی می گوید: «اگر می‌خواهی شخصیت واقعی یک انسان را بشناسی، به حرفهای دیگران که درباره او می‌زنند توجه نکن ببین که او درباره دیگران […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

گاهی لازم است سکوت کنید!

کلمه مناسب ممکن است موثر باشد، اما هیچ کلمه‌ای تا به حال به اندازه یک مکث به موقع موثر نبوده است. مارک تویین بسیاری از مواقع […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

بزرگ فکر کن اما کوچک شروع کن

  بزرگ فکر کن اما کوچک شروع کن. موفقیت مجموعه ای از تلاش های کوچک است که هر روز به صورت مداوم تکرار شده اند. موفقیت […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

خودت را ارزان نفروش

درسی آموختنی از عادل فردوسی پور در مقوله برندسازی شخصی این ضرب المثل معروف را همگی شنیده ایم که: خودت را ارزان نفروش. اگر جایگاه و […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

برند شخصی شما چیزی است که مردم پشت سر شما می گویند وقتی در اطاق نیستید

لئو تولستوی می گوید: «اگر می‌خواهی شخصیت واقعی یک انسان را بشناسی، به حرفهای دیگران که درباره او می‌زنند توجه نکن ببین که او درباره دیگران […]