مقالات

تیر ۱۰, ۱۳۹۸

موفقیت به سبک بروسلی

جمله ی معروفی را از قول بروسلی نقل می کنند که می گوید: از کسی که هزاران فن را یک بار تمرین کرده است نترس، بلکه […]
تیر ۴, ۱۳۹۸

۴ معیار ضروری برای برندشخصی آنلاین شما

در جلسات مشاوره برندسازی شخصی، یکی‌ از اقداماتی که در حضور مخاطب انجام میدهم، بررسی اعتبار آنلاین برندشخصی ایشان است: کافی است نام و نام خانوادگی+ […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸

برندسازی شخصی معادل خودفروشی؟!

امروز با پوستر تبلیغ یک کارگاه برندسازی شخصی در دانشگاه شریف مواجه شدم که در پرانتز و جلو عنوان برندسازی شخصی عبارت #خودفروشی را نوشته بود. […]
خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

اصل تداوم

زمانی که کرم ابریشم در درون پیله به یک پروانه تبدیل می شود، آرام آرام تلاش می کند تا پیله را شکافته و از آن بیرون […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۸

موفقیت به سبک بروسلی

جمله ی معروفی را از قول بروسلی نقل می کنند که می گوید: از کسی که هزاران فن را یک بار تمرین کرده است نترس، بلکه […]
تیر ۴, ۱۳۹۸

۴ معیار ضروری برای برندشخصی آنلاین شما

در جلسات مشاوره برندسازی شخصی، یکی‌ از اقداماتی که در حضور مخاطب انجام میدهم، بررسی اعتبار آنلاین برندشخصی ایشان است: کافی است نام و نام خانوادگی+ […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸

برندسازی شخصی معادل خودفروشی؟!

امروز با پوستر تبلیغ یک کارگاه برندسازی شخصی در دانشگاه شریف مواجه شدم که در پرانتز و جلو عنوان برندسازی شخصی عبارت #خودفروشی را نوشته بود. […]
خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

اصل تداوم

زمانی که کرم ابریشم در درون پیله به یک پروانه تبدیل می شود، آرام آرام تلاش می کند تا پیله را شکافته و از آن بیرون […]