مقالات

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

تاب آوری در این وضعیت مبهم و رازآلوده

حال روز برخی از کسب و کارها در این وضعیت کرونایی، بهتر از راننده این اتوبوس نیست. خیلی از مدیران و کارافرین ها باید سر و […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۹

چگونگی اجرای یک لایو حرفه ای در اینستاگرام

این روزها شاهد افزایش چشمگیر تعداد لایوهای اینستاگرامی با موضوعات مختلف هستیم. اما متاسفانه برخی از برگزار کنندگان از اصول اولیه برگزاری یک لایو مطلع نیستند […]
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹

رفتارهای تغییر یافته

با شیوع ویروس کرونا، تغییرات زیادی در سبک زندگی خیلی از ما به وجود آمده است. تغییراتی که می توانند خوب یا حتی بد باشند. اما […]
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹

ارتباط عادت های ما با برند شخصی

کیفیت زندگی ما ارتباط مستقیمی با عادت های زندگی ما دارد. برندشخصی ما ویترین عادت های رفتاری ماست که آن را به نمایش گذاشته ایم. در سال جدید […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

تاب آوری در این وضعیت مبهم و رازآلوده

حال روز برخی از کسب و کارها در این وضعیت کرونایی، بهتر از راننده این اتوبوس نیست. خیلی از مدیران و کارافرین ها باید سر و […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۹

چگونگی اجرای یک لایو حرفه ای در اینستاگرام

این روزها شاهد افزایش چشمگیر تعداد لایوهای اینستاگرامی با موضوعات مختلف هستیم. اما متاسفانه برخی از برگزار کنندگان از اصول اولیه برگزاری یک لایو مطلع نیستند […]
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹

رفتارهای تغییر یافته

با شیوع ویروس کرونا، تغییرات زیادی در سبک زندگی خیلی از ما به وجود آمده است. تغییراتی که می توانند خوب یا حتی بد باشند. اما […]
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹

ارتباط عادت های ما با برند شخصی

کیفیت زندگی ما ارتباط مستقیمی با عادت های زندگی ما دارد. برندشخصی ما ویترین عادت های رفتاری ماست که آن را به نمایش گذاشته ایم. در سال جدید […]