مقالات

بهمن ۲۴, ۱۳۹۷

مدل ۴H و برندسازی شخصی

برنامه ۴-H به منظور رشد مهارت‏های زندگی جوانان طراحی شده است و به آنان کمک می‏کند تا به زندگی پربار و رضایت‏بخشی دست پیدا کنند. این […]
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷

با پول می توان …

چارلی چاپلین می گوید: در زندگی آموخته ام: با پول می توان: خانه خرید ولی آشیانه نه! رختخواب خرید ولی خواب نه! مقام خرید ولی احترام […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

گاهی لازم است سکوت کنید!

کلمه مناسب ممکن است موثر باشد، اما هیچ کلمه‌ای تا به حال به اندازه یک مکث به موقع موثر نبوده است. مارک تویین بسیاری از مواقع […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

بزرگ فکر کن اما کوچک شروع کن

  بزرگ فکر کن اما کوچک شروع کن. موفقیت مجموعه ای از تلاش های کوچک است که هر روز به صورت مداوم تکرار شده اند. موفقیت […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷

مدل ۴H و برندسازی شخصی

برنامه ۴-H به منظور رشد مهارت‏های زندگی جوانان طراحی شده است و به آنان کمک می‏کند تا به زندگی پربار و رضایت‏بخشی دست پیدا کنند. این […]
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷

با پول می توان …

چارلی چاپلین می گوید: در زندگی آموخته ام: با پول می توان: خانه خرید ولی آشیانه نه! رختخواب خرید ولی خواب نه! مقام خرید ولی احترام […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

گاهی لازم است سکوت کنید!

کلمه مناسب ممکن است موثر باشد، اما هیچ کلمه‌ای تا به حال به اندازه یک مکث به موقع موثر نبوده است. مارک تویین بسیاری از مواقع […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

بزرگ فکر کن اما کوچک شروع کن

  بزرگ فکر کن اما کوچک شروع کن. موفقیت مجموعه ای از تلاش های کوچک است که هر روز به صورت مداوم تکرار شده اند. موفقیت […]