مقالات

آذر ۱۰, ۱۳۹۸

برندهای بدون خطا!

این جمله معروف را بارها شنیده اید. انسان ممکن الخطاست. برندها هم ممکن الخطا هستند و احتمال دارد گاهی تصمیمات نادرستی بگیرند و اقدامات ناصحیحی انجام […]
شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

برندسوزی شخصی

بعد از واژه برندبافی_شخصی که تقریبا داره جای خودش رو در میان اهالی برند باز می کنه، قصد دارم روی واژه جدیدی با عنوان برندسوزی_شخصی کار کنم. این واژه […]
شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

نقاشی با نور خورشید

نقاشی با نور خورشید عنوان این کلیپ است. اقدام حیرت انگیز یک هنرمند که با متمرکز کردن نور خورشید نقاشی می کشد! به نظر من، ما […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۸

مفهوم دانایی

مدتی پیش مطلبی را منتسب به امبرتو اکو خواندم که به نظرم خیلی جالب است و می توان آن‌را مرتبط با مقوله #برندسازی_شخصی دانست: «مشکل بشر […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۸

برندهای بدون خطا!

این جمله معروف را بارها شنیده اید. انسان ممکن الخطاست. برندها هم ممکن الخطا هستند و احتمال دارد گاهی تصمیمات نادرستی بگیرند و اقدامات ناصحیحی انجام […]
شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

برندسوزی شخصی

بعد از واژه برندبافی_شخصی که تقریبا داره جای خودش رو در میان اهالی برند باز می کنه، قصد دارم روی واژه جدیدی با عنوان برندسوزی_شخصی کار کنم. این واژه […]
شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

نقاشی با نور خورشید

نقاشی با نور خورشید عنوان این کلیپ است. اقدام حیرت انگیز یک هنرمند که با متمرکز کردن نور خورشید نقاشی می کشد! به نظر من، ما […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۸

مفهوم دانایی

مدتی پیش مطلبی را منتسب به امبرتو اکو خواندم که به نظرم خیلی جالب است و می توان آن‌را مرتبط با مقوله #برندسازی_شخصی دانست: «مشکل بشر […]