مقالات

شهریور ۲۷, ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی برندسازی شخصی

مدرس دوره: • محمدرضا طاهری دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی مدرس دانشگاه و مشاور تبلیغات و کسب و کار مشاور و مدرس برندسازی شخصی نویسنده و سخنران […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

نه تکنیک حیرت انگیز برای تقویت مغز

در سایت سلامت نیوز مطلبی ذیل این عنوان منتشر شده بود: نه تکنیک حیرت انگیز برای تقویت مغز به ذهنم رسید که این تکنیک ها می […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

رازی در مورد برندهای شخصی بزرگ

امروز در خبرنامه متمم مطلب جالبی را از تام ولف خواندم که می گوید: هر کسی با تمام وجود مشغول بازی در فیلمی است که خود، […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۷

تمرکز بر تخصص

پیتر دراکر می گوید که از شغل روزنامه نگاري آموختم: «هر سه يا چهار سال يک موضوع را انتخاب مي‌کردم، که مي‌توانست هنر ژاپني و يا […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی برندسازی شخصی

مدرس دوره: • محمدرضا طاهری دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی مدرس دانشگاه و مشاور تبلیغات و کسب و کار مشاور و مدرس برندسازی شخصی نویسنده و سخنران […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

نه تکنیک حیرت انگیز برای تقویت مغز

در سایت سلامت نیوز مطلبی ذیل این عنوان منتشر شده بود: نه تکنیک حیرت انگیز برای تقویت مغز به ذهنم رسید که این تکنیک ها می […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

رازی در مورد برندهای شخصی بزرگ

امروز در خبرنامه متمم مطلب جالبی را از تام ولف خواندم که می گوید: هر کسی با تمام وجود مشغول بازی در فیلمی است که خود، […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۷

تمرکز بر تخصص

پیتر دراکر می گوید که از شغل روزنامه نگاري آموختم: «هر سه يا چهار سال يک موضوع را انتخاب مي‌کردم، که مي‌توانست هنر ژاپني و يا […]