مقالات

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷

مدل فانوس دریایی در برندسازی شخصی

تاریخچه ی برند شخصی به سالیانی دور و دراز باز می گردد. آنجا که اجداد ما شغل و پیشه ای را که در آن توانمند بودند […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷

نمونه‌ای از برند شخصی

نقاشی فوق منسوب به سهراب سپهری است که با قیمت حدود سه میلیارد تومان، در سال ۹۴ به فروش رسید. وقتی یک هنرمند برند می‌شود، دیگر […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

گیمیفیکیشن (بازیکاری) در بازاریابی دندانپزشکی

گسترش وب سایت ها، شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای تلفن همراه به این معناست که بیماران دائما در معرض موج انبوهی از ابزارهای دیجیتال قرار دارند […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

چگونگی استفاده از بازی‌وار‌سازی به منظور کسب منافع تجاری بهتر

آیا تابحال از برنامه پرواز مکرر (برنامه وفاداری که آژانس های هواپیمایی برای افراد دائم السفر ارائه می کنند) استفاده کرده اید، از رکورد سرعت ماشین […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷

مدل فانوس دریایی در برندسازی شخصی

تاریخچه ی برند شخصی به سالیانی دور و دراز باز می گردد. آنجا که اجداد ما شغل و پیشه ای را که در آن توانمند بودند […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷

نمونه‌ای از برند شخصی

نقاشی فوق منسوب به سهراب سپهری است که با قیمت حدود سه میلیارد تومان، در سال ۹۴ به فروش رسید. وقتی یک هنرمند برند می‌شود، دیگر […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

گیمیفیکیشن (بازیکاری) در بازاریابی دندانپزشکی

گسترش وب سایت ها، شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای تلفن همراه به این معناست که بیماران دائما در معرض موج انبوهی از ابزارهای دیجیتال قرار دارند […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

چگونگی استفاده از بازی‌وار‌سازی به منظور کسب منافع تجاری بهتر

آیا تابحال از برنامه پرواز مکرر (برنامه وفاداری که آژانس های هواپیمایی برای افراد دائم السفر ارائه می کنند) استفاده کرده اید، از رکورد سرعت ماشین […]