مقالات

فروردین ۲, ۱۳۹۹

سال نو مبارک

حلول سال نو را بر همه پزشکان و پرستارانی که عاشقانه و دلسوزانه در خط مقدم بیمارستان ها برای حفظ جان هموطنانشان جنگیدند؛ بر همه کسانی […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸

تمرکز بر روی تمایزها

در مقدمه کتاب تمایز یا نابودی، نوشته جک تراوت ملقب به «پدر تمایز» می خوانیم: مدیران هوشمند هر روز صبح، با این سؤال و دغدغه فکری کار خود […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸

استفاده از مدل امید در توسعه برندشخصی

این روزها با هرکه سخن می گوییم، گرد و غباری از ناامیدی بر واژگانش نقش بسته است. این مدل را تقدیم می کنم به همه کسانی […]
اسفند ۲, ۱۳۹۸

تفکر استراتژیک

انسان هایی که تکلیفشان را با اولویت ها و ارزش های زندگی خود روشن کرده اند و در‌ زندگی خود برنامه ریزی و تفکر استراتژیک دارند، چهره […]
فروردین ۲, ۱۳۹۹

سال نو مبارک

حلول سال نو را بر همه پزشکان و پرستارانی که عاشقانه و دلسوزانه در خط مقدم بیمارستان ها برای حفظ جان هموطنانشان جنگیدند؛ بر همه کسانی […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸

تمرکز بر روی تمایزها

در مقدمه کتاب تمایز یا نابودی، نوشته جک تراوت ملقب به «پدر تمایز» می خوانیم: مدیران هوشمند هر روز صبح، با این سؤال و دغدغه فکری کار خود […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸

استفاده از مدل امید در توسعه برندشخصی

این روزها با هرکه سخن می گوییم، گرد و غباری از ناامیدی بر واژگانش نقش بسته است. این مدل را تقدیم می کنم به همه کسانی […]
اسفند ۲, ۱۳۹۸

تفکر استراتژیک

انسان هایی که تکلیفشان را با اولویت ها و ارزش های زندگی خود روشن کرده اند و در‌ زندگی خود برنامه ریزی و تفکر استراتژیک دارند، چهره […]