مقالات

شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

الهام گرفتن یا تقلید کردن

آدم ها فقط در يك چيز مشترك اند: متفاوت بودن. اما جالب آنجاست که برای موفقیت سعی می کنند از رفتار و گفتار و تفکرات دیگران […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

قدرت یک زنجیر

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است. برای توسعه برندشخصی ات هیچ حلقه ای را دست کم نگیر. گاهی کم ارزش […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

برندسازی شخصی، موضوعیت یا طریقیت

حتما زیاد این جمله را از من خوانده یا شنیده‌اید که: برند بافتنی است نه ساختنی. یعنی برای توسعه برندشخصی خود، می بایست دقت، هنر، ظرافت […]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۸

اینفوگرافیک الف تا یاء (الفبای) مدیریت منابع انسانی