مقالات

شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

تمرکز بر موفقیت های خود

به جای تمرکز کردن روی موفقیت های دیگران، روی موفقیت های خودت متمرکز شو. به جای از این شاخه به اون شاخه پریدن، یک راه رو انتخاب […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

تشنگی در کنار اقیانوس

مشکل خیلی از ما اینست که به سهم خودمان از تخصص و دانش قانع نیستیم! همه جور کتاب و مقاله ای می خوانیم! در رابطه با همه چیز اظهار […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

خطای سیاه و سفید

انسان ها در‌ زندگی مرتکب دو نوع خطا می شوند که دومی از اولی به مراتب خطرناک تر است. ۱- خطای سیاه: انتخاب های اشتباه و […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

الهام گرفتن یا تقلید کردن

آدم ها فقط در يك چيز مشترك اند: متفاوت بودن. اما جالب آنجاست که برای موفقیت سعی می کنند از رفتار و گفتار و تفکرات دیگران […]