مقالات

مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

به خودت نباز

برند شخصی شما بازتاب آن کسی است که هستید نه آن کسی که می خواهید باشید. این البته بدان معنا نیست که به توسعه فردی و […]
مرداد ۱, ۱۳۹۸

مسیر اصالت در توسعه برند شخصی

وقتی برای معرفی خودت به دیگران نقش بازی می کنی، حواست به این نکته باشد که داری از کیسه عزت نفست خرج می کنی و عزت […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۸

رم یک شبه ساخته نشده است

حتما ضرب المثل معروف رم یک شبه ساخته نشده را شنیده اید. مکان هایی که در دنیا به یک برند جغرافیایی بزرگ تبدیل شده اند حاصل حضور […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۸

اینفوگرافیک الف تا یاء (الفبای) بازاریابی