مقالات

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

تابلو نقاشی

  از پیکاسو منقول است: “نقاش کسی است که آنچه را می‌فروشد، نقاشی می‌کند، درحالی‌که هنرمند کسی است که آنچه را نقاشی میکند می فروشد” پ […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

مدل DREK در برندسازی

  تفاوت (D): DIFFERENTIATION تفاوت یعنی اینکه چه چیزی در مورد برند شما وجود دارد که شما را از سایرین متمایز می سازد؟ شما در چه […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸

رد پا

برند شخصی فقط بدین معنا نیست که از این دنیا چه با خود می بریم، بلکه بدین معناست که چه بر جای می گذاریم؟     […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸

بین دو نیمه

اسپنسر جانسون، نویسنده کتاب “مدیر یک دقیقه ای” می گوید: زندگی دو نیمه است: نیمه‌ی اول در انتظار نیمه دوم، و نیمه دوم در حسرت نیمه […]