مقالات

دی ۲۲, ۱۳۹۷

بدل نباشید!

اگر شما را کپی می کنند و سعی دارند نمونه ی بدلی شما باشند، نشان دهنده آنست که به اندازه کافی، اصیل و جذاب بوده و […]
دی ۲۲, ۱۳۹۷

مراقب افکارت باش که تبدیل به گفتارت می شوند

Watch your thoughts, they become words; watch your words, they become actions; watch your actions, they become habits; watch your habits, they become character; watch your […]
دی ۲۲, ۱۳۹۷

بیشتر مردم زندگی نمی‌کنند …

بیشتر مردم زندگی نمی‌کنند ، فقط باهم مسابقه دو گذاشته اند. می‌خواهند به هدفی در افق دوردست برسند ولی در گرماگرم رفتن آنقدر نفس شان بند […]
دی ۱۲, ۱۳۹۷

باید در کنار مردم قرار بگیری،‌ نه بالاتر از اون ها

به‌ قول نلسون ماندلا: برای اینکه واقعا بزرگ باشی، باید در کنار مردم قرار بگیری،‌ نه بالاتر از اون ها. پ ن: نوواک جوکوویچ در حال […]