با آن چیزهایی که در اختیار داشتی چه کرده ای؟

خرید تکانشی چیست؟
آذر ۱۵, ۱۳۹۹
برندشخصی شما در کار و کسب تان متبلور است
آذر ۱۵, ۱۳۹۹

با آن چیزهایی که در اختیار داشتی چه کرده ای؟

عوامل و متغیرهای غیر قابل کنترل در زندگی همه ما بسیارند.
عوامل محیطی و غیرمحیطی که مدیریتشان از اختیار ما خارج است.
#نسیم_نیکولاس_طالب در یکی از کتاب هایش می گوید:
«اگر صبح که از خواب بیدار می شوی تقریبا می دانی که امروزت قرار است چگونه سپری شود تقریبا مرده ای و اگر دقیقا می دانی کاملا مرده ای»
اما نکته ای که عموما در‌ نزد ما مغفول می ماند آنست که با عواملی که تحت کنترل ما بوده اند چه کرده ایم؟
به قول معروف:
مهم نیست چه چیزهایی در اختیار نداری،
مهم آن است که با آن چیزهایی که در اختیار داشتی چه کرده ای؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *