بیشتر مردم زندگی نمی‌کنند …
دی ۲۲, ۱۳۹۷
بدل نباشید!
دی ۲۲, ۱۳۹۷

مراقب افکارت باش که تبدیل به گفتارت می شوند

Watch your thoughts, they become words;
watch your words, they become actions;
watch your actions, they become habits;
watch your habits, they become character;
watch your character, for it becomes your destiny.
مراقب افکارت باش که تبدیل به گفتارت می شوند؛
مراقب گفتارت باش که تبدیل به رفتارت می شوند؛
مراقب رفتارت باش که تبدیل به عادتهایت می شوند؛
مراقب عادتهایت باش که تبدیل به شخصیت تو می شوند؛
مراقب شخصیتت باش که تبدیل به سرنوشتت خواهد شد.
اگر اولین حرف از پنج کلمه Word, Action, Thought, Character, Habit که به ترتیب به معنای «گفتار، کردار، افکار، شخصیت و عادات» می‌باشند را در کنار یکدیگر قرار دهیم، کلمه WATCH به معنای «ببین و مراقب باش» تشکیل می‌شود.
پ ن:
مدل WATCH می تواند الگویی مفید در راستای برندسازی شخصی برای هر فردی باشد. آن را جدی بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *